Tel: 060 17 55 50

info@ohmansbil.se

Bonus-malus

 

1 juli träder det nya bonus-malussystemet för nya bilar i kraft.

Köper du en bil med låga utsläpp kan du räkna in en saftig bonus.

Väljer du istället bensin eller diesel kan skatten höjas med flera tusenlappar om året.

 

Poängen med det så kallade bonus-malussystemet är att premiera bilar med låga utsläpp med bonus, och höja skatten på bilar med högre utsläpp.

 

Vilka fordon omfattas?

Bonus-malussystemet omfattar nya lätta fordon av fordonsår 2018 eller senare, som registreras den 1 juli 2018 eller senare.

Personbilar klass I och II samt lätta bussar och lätta lastbilar med totalvikt på max 3,5 ton omfattas. Motorcyklar omfattas inte.

 

Hur fungerar bonusen?

 • Bilar med koldioxidutsläpp mellan 0 och 60 g/km får bonus. Bonusen blir 60 000 kronor för bilar med nollutsläpp (Nissan Leaf), och minskar därefter linjärt för varje gram koldioxid bilen släpper ut ner till 10 000 kronor. Gasbilar får en fast bonus på 10 000 kronor.
 • Bonusen får max utgöra 25 procent av bilens pris.
 • Fem års skattebefrielse för miljöbilar slopas.
 • Bonusen betalas ut först efter sex månader.
 • Bonusen ersätter supermiljöbilspremien.

 

Hur fungerar malusen?

 • Den höjda fordonsskatten gäller i tre år och påverkar bilar som släpper ut 95 g koldioxid per kilometer eller mer.
 • För bilar med utsläpp i spannet 95–140 g/km är beloppet 82 kr/ över 95. För bilar med utsläpp över 140 g/km är beloppet 107 kr/g över 140.
 • Grundbeloppet för alla bilar är 360 kr.
 • Dieselbilar får ett miljötillägg på 250 kr.
 • Bränslefaktorn för dieselbilar ersätts med ett bränsletillägg på ca 13,52 multiplicerat med antalet gram koldioxidutsläpp per kilometer.
 • E85- och gasfordon får oförändrad skatt.
 • Från år 4 och därefter är koldioxidbeloppet 22 kr/g som fordonet släpper ut per kilometer utöver 111 g (samma regler som idag).

Öhmans Bil AB

Norra vägen 38

856 50 Sundsvall

info@ohmansbil.se