Tel: 060 17 55 50

info@ohmansbil.se

Våran nya Nissan sida är under arbete.

Vänligen se vårat sortiment på Nissan Sveriges officiella hemsida:

 

https://www.nissan.se/

Öhmans Bil AB

Norra vägen 38

856 50 Sundsvall

info@ohmansbil.se